Ontdek je talenten

Wat zijn talenten?

Talenten zijn zichtbare eigenschappen van personen en hebben te maken met iets goed, gemakkelijk en graag doen. Je hebt de passie of de gedrevenheid om graag met je talent bezig te zijn. Je talent kan je steeds weer herhalen, want het gaat niet om een eenmalig succes. Het geeft energie en je wordt er blij van.

Talenten heb je doorgaans in meer of mindere mate van nature meegekregen, maar een stimulerende omgeving is nodig om je talenten te ontwikkelen.

Kortom talenten omvatten je kwaliteiten, vaardigheden, kennis en motivatie die tot bloei komen in een omgeving die bij je past.

wat zijn mijn talenten

Waarom is het belangrijk om, als student of leerling, je talenten te ontdekken?

Je bouwt (zelf)vertrouwen op: door te weten wie je bent, wat je kunt, wat je wilt doen en er naar te handelen geeft je vertrouwen.

Je groeit als persoon en je ontwikkelt jezelf: je talenten ontwikkelen zich als je het voedt.

Je bereikt gemakkelijker je doel als je weet wat je wilt en wat je belangrijk vindt: je talenten zijn je innerlijke kompas.

Talenten helpen je om uitdagingen aan te gaan en om nieuwe dingen te leren: je kunt je talenten inzetten op verschillende domeinen. Een talent beperkt zich niet tot één bepaald domein.

Je haalt voordeel uit je successen: leren uit fouten is belangrijk, maar het is dankzij je successen dat je groeit, want ze maken je steeds weer wat bekwamer.

Hoe gaan we te werk?

We ontdekken je talenten op een creatieve manier bijv. door een moodboard te creëren, door denkoefeningen te maken, vragenlijsten in te vullenen en door succesverhalen te vertellen.

Stap voor stap krijg je zicht op je kwaliteiten en vaardigheden. Je ontdekt je belangrijkste drijfveren en waarden. Je kennis, kunde en interesses brengen we samen in een mindmap.

Na drie sessies heb je als resultaat een persoonlijke kompas, op basis van je talenten, dat je toekomst richting geeft.

Contacteer me voor meer info of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.