studiecoaching genk

Studiecoaching voor studenten en volwassenen

Je weet wel welke studierichting je uit wil, maar het lukt niet. Je weet niet HOE je moet studeren, je doet je best en wil het ook, het spreekt je aan, maar je krijgt de studie niet onder de knie.

Je merkt dat je het anders moet aanpakken, maar je weet niet goed hoe?

Studiecoaching zorgt er voor dat je zelfstandig, met zelfvertrouwen leert studeren en dat je de juiste studiemethode gebruikt waardoor je betere resultaten behaalt.

Wat komt tijdens de coaching aan bod?

> Je leert je tijd beheren en je studie organiseren.
> Je leert een planning maken op basis van je online agenda (platform voor studenten). Je leert een week-, maand- en semesterplanning actief gebruiken. Ook wordt er aandacht besteed aan het tijdig opstellen van een examenplanning.
> Je krijgt een overzicht van de verschillende stappen bij het studeren: de leerstof verkennen en structureren, de leerstof memoriseren en herhalen.
> Je maakt kennis met de verschillende leerstrategieën zoals gespreid leren, de leerstof actief verwerken bijv. door te schematiseren, vragen te formuleren, jezelf te toetsen met oefenvormen zoals flashcards, …
> Je leert een studiemethode die het best bij je past en afhankelijk van de leerstof.
> Je verwerft inzicht hoe je jezelf kan motiveren, concentreren,… en past de opgedane inzichten toe.

studiecoaching genk

Studiecoaching voor leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Tijdens de studiecoaching leren we leren en nog veel meer dan dat. We staan stil bij waarom je leert, wat je leert en hoe je leert. Je wordt je bewust over welke studievaardigheden en leerstrategieën je al beschikt en welke je nog nodig hebt om te kunnen leren.

De studiecoaching omvat 6 sessies. Wat komt aan bod?

> De leerstof plannen en de planning uitvoeren.
>Jezelf organiseren, je studeerplek organiseren, je leermateriaal ordenen.
> Je maakt kennis met en oefent de leerstrategieën zoals structureren, verdiepen, herhalen.
> Je verwerkt en onthoudt grote hoeveelheden leerstof.
> Je gebruikt oefenvormen voor de verschillende vakken.
> Je hebt aandacht voor jouw motivatie en concentratie en oefent met tips.

Hoe gaan we te werk?

In een kennismakingsgesprek overlopen we elkaars verwachtingen, staan we stil bij al je vragen, zoeken we uit wat het studeren moeilijk maakt en waar je sterk in bent.

Die sterktes leer je optimaal in te zetten om de studiemethodes die je nog niet onder de knie hebt, aan te pakken.

We werken met je cursussen en de leerstof die je moet verwerken om de studiemethode(s) concreet toe te passen.

De studiecoaching gebeurt aan huis of elders afgesproken en is maatwerk.

Studiecoaching is geen bijles! Studiecoaching is het aanleren van vaardigheden om effectiever en efficiënter te studeren. Het is dus vooral oefenen om de vaardigheden onder de knie te krijgen.

Investeer in je toekomst

> Studenten

Gun jezelf een traject van minimum 3 en maximum 6 sessies van een uur.

Maak gebruik van het gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten.

Bel vrijblijvend voor een prijsofferte voor een traject op maat.

> Leerlingen

Gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten met de aanwezigheid van de ouders of voogd.

Pakket van 6 sessies van een uur.

Bel vrijblijvend voor de prijsofferte.

Waar vindt de begeleiding plaats?

De begeleiding vindt plaats in de Groepspraktijk Cocoon, Rode Kruisweg 4 te Zonhoven.

Het is ook mogelijk om bij je thuis af te spreken, op een rustige plek met aandacht voor je privacy.

“Het gaat er niet om hoe slim je bent, maar om hoe je slim bent.”

over meervoudige intelligentie H. Gardner